تضمین کیفیت
ما به شعار خود «کیفیت ما همان است که از آن اطمینان داریم» از روز تاسیس ایمان داشته‌ایم.
کیفیت محصولاتی که در فروشگاه‌های ما به‌فروش می‌رسند به‌اندازه‌ی قیمتشان پراهمیت است. بخش کنترل کیفیت ما کیفیت و انطباق هر یک از محصولات را پیش از ورود آن‌ها به قفسه‌ی فروشگاه کنترل می‌کند و کیفیت و تازگی محصولات در فروشگاه همواره تحت کنترل و نظارت است.
ما در جانبو اجرای حداکثری استانداردهای رسمی مطابق با دستورالعمل‌های اداره‌ی دامپزشکی، بهداشت، سازمان غذا و دارو، استاندارد و سایر مراجع ذی‌صلاح را در نظر داریم و کیفیت را در همه‌ی محصولاتی که به‌فروش می‌رسانیم، تضمین می‌کنیم و خود را در اجرای این استانداردها کاملا مسئول می‌دانیم.
به‌عنوان بخشی از این مسئولیت، زنجیره‌ی یکپارچه‌ی ارتباطی با متصدیان و همچنین مشتریان خود تشکیل داده‌ایم و از همه‌ی استانداردهای جاری در ایران پیروی می‌کنیم.
هدف نهایی فروشگاه‌های زنجیره‌ای تخفیفی جانبو ارائه‌ی محصولات قابل‌اطمینان و رضایت دائمی مشتری است. مقرون‌به‌صرفه بودن در کنار کیفیت بالا از سیاست‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای تخفیفی جانبو هستند.