وقت خوب قدردانی

جشنواره جایزه‌باران هنکل پاک‌وش‌

با خرید از محصولات پریل، پرسیل، تاژ و صاف از فروشگاه‌های جانبو

شانس خود را در قرعه‌کشی صدها کارت هدیه 2,000,000 ریالی امتحان کنید

هر 70,000 تومان خرید از محصولات پریل، پرسیل، تاژ، صاف یک امتیاز

جهت شرکت در قرعه‌کشی وقت خوب قدردانی

کد درج شده زیر بارکد فاکتور خریدتان رابه همراه شماره تلفن همراه خود در قسمت های مشخص شده درج نمایید