فرم پیشنهاد ملک
 1. جانبو برای افتتاح فروشگاه های جدید در مورد ملک هایی که بالای 170متر باشند بررسی و جستجو می کند.
 2. آدرس و کد پستی (*)
  ورودی نامعتبر
 3. مشخصات فیزیکی (*)
  ورودی نامعتبر
 4. مساحت فروشگاه(*)
 5. ابعاد فروشگاه (*)
  لطفا ابعاد فروشگاه را وارد نمایید
 6. ارتفاع سقف(*)
  لطفا ارتفاع فروشگاه را وارد نمایید
 7. نوع پوشش کف و سقف (*)
  لطفا نوع پوشش کف و سقف را وارد نمایید
 8. نوع پوشش دیوارها(*)
  لطفا نوع پوشش دیوارها را وارد نمایید
 9. نوع نمای فروشگاه (*)
  لطفا نوع نمای فروشگاه را وارد نمایید
 10. سال ساخت(*)
  لطفا سال ساخت را وارد نمایید.
 11. تعداد طبقات(*)
  لطفا تعداد طبقات را وارد فرمایید
 12. تعداد پارکینگ‌های در اختیار(*)
  لطفا تعداد پارکینگ‌های در اختیار را وارد نمایید
 13. تعداد خطوط تلفن (*)
  لطفا تعداد خطوط تلفن را وارد نمایید
 14. نوع مالکیت
  ورودی نامعتبر
 15. مشاغل فروشگاه های همجوار را ( از هر طرف 5 فروشگاه ) ذکر فرمایید.(*)
  لطفا محتوای فیلد را وارد کنید
 16. آیا فروشگاه دارای جواز کسب می‌باشد؟ (*)
  ورودی نامعتبر
 17. لطفاً کروکی محل و نقشه شهر که محل فروشگاه در آن مشخص شده باشد را به همراه این پرسشنامه ارسال فرمایید و در مراحل بعدی چند عکس از زوایای مختلف فروشگاه خواسته خواهد شد و بازدید توسط کارشناسان حامی از محل انجام خواهد گرفت. در پایان چنانچه ذکر مطالب دیگری را ضروری می دانید لطفاً مکتوب نمایید.
 18. ارسال عکس (*)
  ورودی نامعتبر
 19. ارسال کروکی (*)
  ورودی نامعتبر
 20. نام مالک (*)
  لطفا محتوای فیلد را وارد کنید
 21. پست الکترونیک(*)
  ورودی نامعتبر
 22. شماره تماس (*)
  لطفا محتوای فیلد را وارد کنید